Disclaimer

Algemeen
SRSLY besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Het is echter niet uitgesloten dat deze onvolkomenheden bevat. SRSLY is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Gebruik van informatie
SRSLY kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie en adviezen op deze site. SRSLY behoud zich het recht voor alle informatie op deze site op ieder moment, zonder enige aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde informatie op deze website.

Externe links
Deze website bevat externe links naar websites die door andere partijen dan SRSLY worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. SRSLY heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldigen, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van SRSLY.